Foto: Lars Demant-Poort
2015 har for Greenland Oil Spill Response (GOSR) været et travlt år med mange aktiviteter på trods af få aktiviteter indenfor olieefterforskningsområdet
D.4. april 2016 afholdt Greenland Oil Spill Response ordinær generalforsamling, på trods af de nedafgående tendenser indenfor oliemarkedet har GOSR haft et travlt år. Nettoomsætning udgør for 2015  DKK4.645.801. mod DKK3.957.641. i 2014 og det ordinære resultat efter skat i 2015 udgør DKK -114.266 mod DKK -228.587  i 2014. Ledelsen anser årets resultat sammenholdt med årets aktiviteter for tilfredsstillende. Ved generalforsamlingen blev selskabets bestyrelse genvalgt og består derfor fortsat af  Steen Ove Hansen, Oddbjørg Varhaug Greiner og Hanne Berthels.Uddannelse af oliespildsbekæmpere

I 2015 påbegyndte uddannelse af semi-frivillige oliespildsbekæmpere og 16 personer forventes ultimo juni 2016 at have gennemført GOSR’s oliespildsbekæmperuddannelse, som er baseret på internationale godkendte standarder. De 16 oliespildsbekæmpere er private borgere, i Nuuk og Aasiaat; de to byer hvor GOSR’s udstyr er placeret. Det semi-frivillige beredskab gør det muligt at sikre GOSR’s kunder en hurtig indsættelse med lokalkendskab i forbindelse med olieforureningsbekæmpelse.

Test af udstyr
Som en naturlig opfølgning på det Memorandum of Understanding (MoU) der blev indgået mellem GOSR og det britiske selskab OSRL Ltd. I 2014, påbegyndtes i efteråret 2015 planlægningen af en større fælles test af udstyr samt træning i Grønland mellem GOSR og OSRL. Test af tilsendt udstyr fra OSRL, GOSR’s udstyr, samt fælles træning i Grønland, blev gennemført i marts 2016 med stor success. Det er GOSR’s mål at fortsætte det gode samarbejde med OSRL og andre samarbejdspartnere i fremtiden, for at sikre det bedst mulige beredskab -og kompetenceopbygning indenfor olieforureningsbekæmpelse i Grønland.

GOSR med i EU-finanseret internationalt konsortium
Internationalt samarbejde og vidensdeling er af yderste vigtighed for GOSR og dets videre udvikling. GOSR påbegyndte derfor allerede i foråret 2015 en ansøgning sammen med 12 andre institutioner om finansiering gennem EU’s Horizon 2020 fond. Projektet “Integrated oil spill response actions and environmental effects – GRACE” har fokus på udvikling, sammenligning og evaluering af effektiviteten, samt miljømæssige påvirkninger af forskellige metoder indenfor oliespildsberedskab i koldt klima. Projektet blev godkendt primo 2016 og vil løbe fra primo 2016-primo 2018. Det samlede budget udgør EUR 5,28 mio., hvoraf GOSR’s andel i projektet udgør EUR230.000, hvilket blandt andet skal bruges til indkøb af udstyr til test  samt fartøjsleje i Grønland.

Læs årsrapporten for 2015 her: Årsrapport 2015

Recommended Posts