I dagene 8.-21. marts 2016 gennemførte Greenland Oil Spill Response (GOSR) i samarbejde med det britiske selskab Oil Spill Response Ltd. (OSRL) en såkaldt ”kold klima øvelse” i Nuuk området med det formål at teste både udstyr og personel under kolde/arktiske forholdØvelsen havde været planlagt i næsten 6 måneder, da der var mange ting der skulle falde på plads først, bl.a. enighed om hvilket udstyr man ønskede at teste, hvilke lokale fartøjer der var egnede til øvelsen og hvem der skulle deltage i øvelsen.  OSRL sendte 8 erfarne oliespildsbekæmpere fra deres base i Southampton til Nuuk og fra GOSR deltog Adm. Direktør Lonnie Wilms, Operations Manager Vilhelm Lynge Hard samt oliespildsbekæmpere; Benny, Kenneth, Morten og Heidi.
”GOSR’s oliespildsbekæmpere er semi-frivillige og stadig under uddannelse, hvorimod OSRL’s oliespildsbekæmpere er fultids professionelle oliespildsbekæmpere og jeg var derfor meget spændt på, at se hvordan samarbejdet ville gå, og hvordan vores oliespildsbekæmpere ville klare sig sammen med OSRL’s folk” fortæller Adm. Direktør Lonnie Wilms.

Foto: Lars Demant-Poort – Lonnie Wilms
Den første del af kurset og afprøvning af det medbragte udstyr fra England skete i isfjorden i Nuuk fjord. Her blev der testet Roboom 1500 og Desmi Pyroboom.  Ro-boom 1500 er en offshore flydespærring, og er en af de mest kendte og effektive af slagsen, hvor Pyroboom’en er en brandsikker flydespærring som man kan inddæmme olie i,
og herefter afbrænde den inddæmmede olie på havet.

 

Foto: OSRL- Udlægning af Pyroboom fra Sanna ved Qoornoq (På GOSR’s facebook side kan man også se en timelapse video af denne udlægning)

Afbrænding af olie på havet er en anerkendt metode til at bekæmpe oliespild på havet, det kræver dog en tilladelse fra myndighederne og er ikke noget man bare selv sætter i gang. Det er dog noget der er meget interessant for os og jeg er utrolig glad for at vi fik testet netop denne type flydespærring da vi også er med i et internationalt projekt hvor vi har fokus på afbrænding af olie på havet og selv overvejer at indkøbe denne type udstyr” fortæller Direktør Lonnie Wilms.Efter turen til isfjorden tog deltagerne tilbage til Nuuk, hvor endnu en øvelse ventede dem. Fra Atlantkajen i Nuuk udlagde OSRL og GOSR; Ro-boom 1500 flyde-spærringen igen, denne gang dog fra havnekajen hvor et fartøj så trak flydespærringen til havs og et andet fartøj fungerede som støttefunktion for at positionere flydespærringen. Denne øvelse var også vellykket og gav et godt indblik i hvordan man ville kunne lægge en flydespærring ud såfremt det ikke er muligt at finde et passende fartøj at placere den oprullede flydespærring og den dertilhørende generator på.

 

Foto: OSRL– udlægning af Roboom 1500 fra Atlanthavnen, Nuuk
GOSR og OSRL tog herefter en tur til Qoornoq for at afholde et såkaldt ” Arctic Shoreline Clean-Up Assessment” (Arctic SCAT) kursus. SCAT er en standardiseret metode til at beskrive og vurdere kystlinjen. En sådan standardiseret beskrivelse er med til, at sikre at man kan udarbejde en god handlingsplan for oprydningen efter en evt. olieforurening. OSRL er vant til at arbejde med almindelige SCAT, men lige netop Arctic SCAT var de ikke så bekendte med, GOSR’s personale kunne derfor bidrage med indsigt omkring bl.a. is og sne.

 

Foto: OSRL– Arctic SCAT kursus i Qoornoq
Dagen efter den gennemførte SCAT vurdering, sluttede øvelsen af med udlægning af GOSR’s eget udstyr ved Qoornoq, herunder Desmi Beachboom (strandflydespærring) og Desmi Troilboom AFPU750 (oppustelig kystflydespærring). “Det er vigtig for os at uddanne grønlandske oliespildsbekæmpere, som kender til deres eget miljø og derfor har en bedre forudsætning for at kunne vurdere hvilke metoder der skal til for at bekæmpe oliespild i deres nærmiljø når de har fået en indsigt i bekæmpelsesmetoder, strategier og begrænser, det er nemlig med til at sikre en bedre indsats i tilfælde at et olieforurening” forklarer Administrerende Direktør Lonnie B Wilms.Både material og personnel blev under øvelsen “testet” under kolde forhold. De problemstillinger som GOSR og OSRL ønskede at belyse med kurset var udstyr og arbejdstøj under kolde forhold. Temperaturerne under kurset lå mellem -1°C og -10°C, med en kuldefaktor på op til -17°C. Alt udstyret fungerede fremragende på trods af kulden; flydespærringerne var hårdføre og tog ikke skade af blive trukket igennem isen og det mekaniske udstyr startede op uden problemer. Mht. arbejdstøj og afprøvning af at arbejde i koldt klima, gik det også fint. Det valgte arbejdstøj som for GOSR’s vedkommende bestod af flydedragt og redningsvest hindrede ikke arbejdsgangen, holdt godt på varmen og ydede den nødvendige sikkerhed. OSRL havde valgt at arbejde i overlevelsesdragter, hvilket viste sig at være en varm fornøjelse men også fornuftig løsning til at arbejde på et skibsdæk i et koldt miljø.

Foto: OSRL– Udlægning af Troilboom AFPU750 og Beachboom ved Qoornoq
“Øvelsen gik rigtig godt, vi fik testet alt det udstyr af som vi ville, det fungerede som vi havde håbet men ikke nødvendigvis forventet og jeg er stolt af GOSR’s semifrillige oliespildsbekæmpere der arbejdede virkelig godt sammen indbyrdes og med OSRL. Øvelsen har været med til at styrke begge organisationer og jeg vil meget gerne lave flere øvelser med OSRL ifremtiden” siger Administrerende Direktør Lonnie B Wilms
Oversigt over “kold klima øvelse” marts 2016

 • 8.-12. marts: klargøring af udstyr, fartøjer og mandskab
 • 13. marts: pakning af udstyr på M/S Sanna. Afgang fra Nuuk med Sanna med 11 deltagere og 5 besætningsmedlemmer kl.20. Overnatning på Sanna ved Qoornoq.
 • 14. marts: Afgang fra Nuuk med 3 deltagere og 3 observatører på fartøjet Viking Madsalex. Udlægning af Roboom 1500 fra Sanna med Madsalex som støttefartøj ved Isfjorden. Indsættelse af skimmer systemet Vikoma Komara 20 fra Sanna ved Isfjorden. Madsalex retur til Nuuk og overnatning på Sanna ved Qoornoq.
 • 15.marts: Afgang fra Nuuk med 3 deltagere og 3 observatører med Madsalex. Udlægning af Pyroboom fra Sanna med Madsalex som støttefartøj ved Qoornoq. Begge fartøjer retur til Nuuk samme aften.
 • 16. marts: Udlægning af Roboom 1500 fra Atlanthavnen i Nuuk med Madsalex og fartøjet Marie Martek.
 • 17. marts: Afgang fra Nuuk med 12 deltagere på fartøjet HJ Rink.  ”Arctic SCAT” i Qoornoq
 • 18. marts: ”Hesteskos-udlægning” af Beachboom og AFPU 750 flydespærring samt ”strandspuling med vandpumper ved Qoornoq. Retur til Nuuk sidst på eftermiddagen
 • 19.-20. marts: eftersyn og nedpakning af udstyr – øvelsen slut.
Faktaboks
Hvorfor blev øvelsen gennemført:

 • For at styrke samarbejdet mellem GOSR og OSRL iht. det Memorandum of Understandig der blev underskrevet selskaberne imellem i juni 2014.
 • For at uddanne både OSRL’s og GOSR’s personale
 • For at teste udstyr og personel under kolde/arktiske forhold
Observatører:

 • 1 observatør fra Råstofstyrelsen
 • 1 observatør fra ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation)
 • 1 observatør fra Desmi-Ro-Clean
Greenland Oil Spill Response (GOSR):GOSR er et selvstyreejet selskab der blev oprettet i 2012 og som hovedsagligt finansieres via olieindustrien. Selskabet driver virksomhed indenfor olieforureningsberedskabet primært indenfor råstofområdet. Selskabet har lagre i Nuuk og Aasiaat og har 2,5 ansatte samt 16 semifrivillige oliespildsbekæmpere. For yderligere information se www.gosr.gl
Oil Spill Response Ltd. (OSRL):

OSRL er verdens største oliespildsberedskabsselskab og er en industriejet oliespildsberedskabs-organisation der opererer globalt med hurtigt indsættelse af oliespildsberedskab overalt i verden. Selskabet er fuldt ud ejet af 45 olieselskaber og dets medlemmer står for over 60 % af den globale olieproduktion. OSRL har ca. 300 ansatte fordelt på 11 lokationer rundt omkring i verden. Som det førende oliespildsberedskabsselskab har OSRL deltaget i oprydningen af mere end 400 oliespild indenfor de sidste tre årtier, inkl. Macondo ulykken i den Mexicanske Golf i 2010 og Montara spildet i Australien i 2009. For yderligere information, se venligst www.oilspillresponse.com

Recommended Posts