Greenland Oil Spill Response deltog i katastrofe øvelsen LIVEX 2016 i Nuuk som er den hidtil største beredskabsøvelse der har været afholdt i Grønland Scenariet for øvelsen var en kollision i Godthåbsfjorden, med efterfølgende eftersøgning og redning af passager og besætning, hertil kom kemikalieudslip og til sidst olieforurening.

Greenland Oil Spill Response deltog i den indenskærs aktion i forbindelse med olieforureningen. Fra GOSR deltog 14 medarbejdere heraf 11 frivillige oliespildsbekæmpere, som på nuværende er i gang med at afslutte deres basis-uddannelse. GOSR var på i 3 dage under øvelsesforløbet, og arbejdede godt igennem og fik opfyldt de øvelsesmål som blev opstillet inden øvelsesstart.

For mere information
Administrerende Direktør Lonnie Bogø Wilms
+299 325 245
Email: lbw@gosr.gl

Faktaboks
Dato
LIVEX forløb i perioden d. 28. maj til 31. maj.

Hvor mange
Godt 350 øvelsesdeltagere, figuranter og planlæggere fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Hjemmeværnet og de grønlandske myndigheder

Hvorfor
Øvelse Grønland LIVEX 2016 er Rigsfællesskabets øvelse i Grønland, hvor formålet er at træne og styrke det grønlandske og danske katastrofeberedskabs evne til at koordinere og håndtere ekstraordinære hændelser på strategisk, operativt og taktisk niveau.

Recommended Posts