Greenland Oil Spill Response, et selskab etableret af Grønlands Selvstyre med base i Nuuk og Aasisaat, Grønland, har pr. 4. februar 2019 ansat sin nye direktør.
I sommeren 2012 besluttede Grønlands Selvstyre at oprette selskabet Greenland Oil Spill Response som et 100% selvstyreejet selskab. Formålet med selskabet er at drive virksomhed vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i Grønland.Det langsigtede mål er at udvikle selskabet til et egentligt aktivt oliespildsberedskabsselskab efter international standard.Som ny Administrerende Direktør har selskabet ansat 32-årige Klaus Kuch Jensen. Klaus kommer fra en stilling som Konstitueret Afdelingschef for Licensafdelingen i Råstofstyrelsen i Nuuk. Klaus har en kandidatuddannelse i Internationale Udviklingsstudier. Klaus havde en bred vifte af ansvarsområder i sit tidligere job i Råstofstyrelsen indenfor blandt andet tilladelsesprocedurer, forhandling samt sikring af mineralselskabernes forpligtigelser.Tidligere har Klaus Kuch Jensen arbejdet som konsulent for andre råstofmyndigheder, herunder for myndighederne i Sierra Leone, Ghana og Zambia.Bestyrelsen har store forventninger til den nye direktør og har fuld tillid til, at han vil løse såvel udfordringer som opgaver til bestyrelsen fulde tilfredshed og leve op til de højeste internationale standarder og vil udvikle selskabet både i Grønland men også på det internationale marked.Bestyrelsen består af Oddbjørg Greiner (formand), Steen Hansen samt Hanne BerthelsFor yderligere oplysninger venligst kontakt

Steen O. Hansen på mobil +45 40297640

Recommended Posts