GOSR bliver ekstern rådgiver til ARCSAR-netværket

ARCSAR-netværket består af 21 partnere i 13 forskellige lande. Netværket er etableret med finansiering fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram i en 5-årig periode fra 2018 – 2023.

ARCSAR-netværket samler interessenter, der repræsenterer SAR-udøvere, industri og forskning fra den arktiske og nordatlantiske region. ARCSAR-netværket vil sigte mod, at forberede regionale aktører til bedre håndtering af de sikkerhedstrusler, der alt andet lige vil opstå som resultat af øget kommerciel aktivitet i regionen. Herunder øget krydstogtstraffik og offshore olie- og gasaktivitet. ARCSAR netværket vil blandt andet identificere behovet for innovation indenfor SAR og oliespildsberedskab.

GOSR er tiltrådt i ARCSAR-netværkets eksterne rådgivningskomité fra oktober 2019.

For mere information, se https://arcsar.eu/

 

GOSR har afholdt IMO certificeret holdlederkursus

Greenland Oil Spill Response A/S har sammen med sine mangeårige samarbejdspartner Blue Petrel Consulting afholdt det IMO (international Marine Organization) certificerede holdleder kursus ’IMO Level 2 – Response to Oil Spills for Supervisors and On-Scene Commanders’. Kurset blev afholdt i Nuuk i perioden 29. september til 2. oktober 2019.

En holdleders primære rolle er, at koordinere responsindsatsen ved et oliespild. Blandt andet skal en holdleder kunne identificere og iværksatte den bedst mulige strategi, til bekæmpelse af en hver slags oliespild.

Kurset bestod af teoretisk undervisning samt to dage med praktiske øvelser. Den ene dag blev der trænet oprydning og rensning af kystområde efter oliespild. Den anden blev der trænet udlægning af flydespærringer til havs og formationssejlads mellem to fartøjer.

7 kursusdeltagere gennemførte kurset. Herunder 4 kursusdeltagere fra Greenland Oil Spill Response A/S og 3 deltagere fra Selvstyrets relevante enheder.