Greenland Oil Spill Response A/S har sammen med sine mangeårige samarbejdspartner Blue Petrel Consulting afholdt det IMO (international Marine Organization) certificerede holdleder kursus ’IMO Level 2 – Response to Oil Spills for Supervisors and On-Scene Commanders’. Kurset blev afholdt i Nuuk i perioden 29. september til 2. oktober 2019.

En holdleders primære rolle er, at koordinere responsindsatsen ved et oliespild. Blandt andet skal en holdleder kunne identificere og iværksatte den bedst mulige strategi, til bekæmpelse af en hver slags oliespild.

Kurset bestod af teoretisk undervisning samt to dage med praktiske øvelser. Den ene dag blev der trænet oprydning og rensning af kystområde efter oliespild. Den anden blev der trænet udlægning af flydespærringer til havs og formationssejlads mellem to fartøjer.

7 kursusdeltagere gennemførte kurset. Herunder 4 kursusdeltagere fra Greenland Oil Spill Response A/S og 3 deltagere fra Selvstyrets relevante enheder.

 

Recommended Posts