ARCSAR-netværket består af 21 partnere i 13 forskellige lande. Netværket er etableret med finansiering fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram i en 5-årig periode fra 2018 – 2023.

ARCSAR-netværket samler interessenter, der repræsenterer SAR-udøvere, industri og forskning fra den arktiske og nordatlantiske region. ARCSAR-netværket vil sigte mod, at forberede regionale aktører til bedre håndtering af de sikkerhedstrusler, der alt andet lige vil opstå som resultat af øget kommerciel aktivitet i regionen. Herunder øget krydstogtstraffik og offshore olie- og gasaktivitet. ARCSAR netværket vil blandt andet identificere behovet for innovation indenfor SAR og oliespildsberedskab.

GOSR er tiltrådt i ARCSAR-netværkets eksterne rådgivningskomité fra oktober 2019.

For mere information, se https://arcsar.eu/

 

Recommended Posts