Skip to content

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen hos Greenland Oil Spill Response

Hans-Peder Barlach Kristensen

Chairman of the Board

Permanent Secretary
Premiers Office

Ruth Lindhardt

Vice Chairman of the Board

Permanent Secretary
Ministry of Housing and Infrastructure

Nikolai Sten Christensen

Member of the Board

Permanent Secretary
Ministry of Finance and Equality

Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar; i øje blikket udgør dette 50.000 kroner for medlemmer, 75.000 kroner for næstformanden, samt 150.000 kroner for formanden. Honoraret stemmer overens med ejerens anbefalinger for selskaber i kategori med Greenland Oil Spill Response. Der er ingen medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Bestyrelsen for Greenland Oil Spill Response afholder fire ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen gennemfører årligt ”selvevaluering”, og meddeler ejeren, selvstyret resultat og indstilling