GOSR bliver ekstern rådgiver til ARCSAR-netværket

ARCSAR-netværket består af 21 partnere i 13 forskellige lande. Netværket er etableret med finansiering fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram i en 5-årig periode fra 2018 – 2023.

ARCSAR-netværket samler interessenter, der repræsenterer SAR-udøvere, industri og forskning fra den arktiske og nordatlantiske region. ARCSAR-netværket vil sigte mod, at forberede regionale aktører til bedre håndtering af de sikkerhedstrusler, der alt andet lige vil opstå som resultat af øget kommerciel aktivitet i regionen. Herunder øget krydstogtstraffik og offshore olie- og gasaktivitet. ARCSAR netværket vil blandt andet identificere behovet for innovation indenfor SAR og oliespildsberedskab.

GOSR er tiltrådt i ARCSAR-netværkets eksterne rådgivningskomité fra oktober 2019.

For mere information, se https://arcsar.eu/

 

GOSR har afholdt IMO certificeret holdlederkursus

Greenland Oil Spill Response A/S har sammen med sine mangeårige samarbejdspartner Blue Petrel Consulting afholdt det IMO (international Marine Organization) certificerede holdleder kursus ’IMO Level 2 – Response to Oil Spills for Supervisors and On-Scene Commanders’. Kurset blev afholdt i Nuuk i perioden 29. september til 2. oktober 2019.

En holdleders primære rolle er, at koordinere responsindsatsen ved et oliespild. Blandt andet skal en holdleder kunne identificere og iværksatte den bedst mulige strategi, til bekæmpelse af en hver slags oliespild.

Kurset bestod af teoretisk undervisning samt to dage med praktiske øvelser. Den ene dag blev der trænet oprydning og rensning af kystområde efter oliespild. Den anden blev der trænet udlægning af flydespærringer til havs og formationssejlads mellem to fartøjer.

7 kursusdeltagere gennemførte kurset. Herunder 4 kursusdeltagere fra Greenland Oil Spill Response A/S og 3 deltagere fra Selvstyrets relevante enheder.

 

13 Frivillige oliespildsbekæmpere har fornyet deres førstehjælpscertifikater

13 af Greenland Oil Response A/S’ frivillige oliespildsbekæmpere har netop fornyet deres førstehjælpscertifikater. Et førstehjælpscertifikat udstedt af Røde Kors er gyldigt i 2 år.

Kurserne blev afholdt søndag d. 21. juli 2019 på dansk og grønlandsk i henholdsvis Nuuk og Aasiaat.

GOSR vil i den forbindelse meget gerne takke Kalaallit Røde Korsiat for et godt samarbejde.

På billedet nedenfor ses de oliespildsbekæmpere der deltog på førstehjælpskurset i Nuuk.

 

Øvelse ved Qooqqut – maj 2019

Weekenden d. 24 – 26. maj 2019 var 12 af Greenland Oil Spill Response A/S’ semifrivillige oliespildsbekæmpere sejlet på øvelse ved Qooqqut i Godthåbsfjorden.

Øvelsen simulerede bekæmpelse af et kystnært olieudslip. Selve øvelsen bestod i at afgrænse og indfange olieudslippet. Der var teoretisk gennemgang og praktisk træning i brug af flydespærringer, skimmere, airblowers og pumper. Der blev udlagt flydespærringer (i dette tilfælde shore booms) i hesteskosformation fra strandbredden. Der blev anvendt i alt ca. 125 meter flydespærringer.

Øvelsen gik rigtig godt og øvelsesdeltagerne havde besøg af både Beredskabsstyrelsen, Sermitsiaq AG og Nuuk Ugeavis. Alle deltagere synes det var en god og lærerig tur.

Foto: Toke Brødsgaard

Ansættelse

Greenland Oil Spill Response, et selskab etableret af Grønlands Selvstyre med base i Nuuk og Aasisaat, Grønland, har pr. 4. februar 2019 ansat sin nye direktør.
I sommeren 2012 besluttede Grønlands Selvstyre at oprette selskabet Greenland Oil Spill Response som et 100% selvstyreejet selskab. Formålet med selskabet er at drive virksomhed vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i Grønland.Det langsigtede mål er at udvikle selskabet til et egentligt aktivt oliespildsberedskabsselskab efter international standard.Som ny Administrerende Direktør har selskabet ansat 32-årige Klaus Kuch Jensen. Klaus kommer fra en stilling som Konstitueret Afdelingschef for Licensafdelingen i Råstofstyrelsen i Nuuk. Klaus har en kandidatuddannelse i Internationale Udviklingsstudier. Klaus havde en bred vifte af ansvarsområder i sit tidligere job i Råstofstyrelsen indenfor blandt andet tilladelsesprocedurer, forhandling samt sikring af mineralselskabernes forpligtigelser.Tidligere har Klaus Kuch Jensen arbejdet som konsulent for andre råstofmyndigheder, herunder for myndighederne i Sierra Leone, Ghana og Zambia.Bestyrelsen har store forventninger til den nye direktør og har fuld tillid til, at han vil løse såvel udfordringer som opgaver til bestyrelsen fulde tilfredshed og leve op til de højeste internationale standarder og vil udvikle selskabet både i Grønland men også på det internationale marked.Bestyrelsen består af Oddbjørg Greiner (formand), Steen Hansen samt Hanne BerthelsFor yderligere oplysninger venligst kontakt

Steen O. Hansen på mobil +45 40297640

Misvisende sensationsoverskrift på netavis

Som følge af et §37 (nr.157) har netavisen sermitsiaq.ag bragt en artikel med overskriften ” Greenland Oil Spill Response balancerer på konkursens rand”

En konkurs er en retlig behandling af en insolvent persons aktiver og gæld. Insolvens betyder i konkursmæssig sammenhæng, at man ikke kan betale gældens ydelser, efterhånden som den forfalder. Greenland Oil Spill Response har en sund likviditet og har ingen problemer med at betale sine kreditorer.

Selskabet har end heller aldrig optaget lån. Der blev i §37 spørgsmålet spurgt ind til selskabets gæld, likviditet og fremtidsudsigter. Realiteterne er at olieselskaberne ikke er særligt investeringsvillige for tiden og at flere af eneretstilladelserne ud for den grønlandske vestkyst har varslet tilbagelevering. Derfor har ledelsen i Greenland Oil Spill Respones været i dialog med selvstyret siden starten af 2016 om hvordan selskabets fremtid ser ud. Det er korrekt at såfremt der ikke sker ændringer i selskabet, vil pengekassen løbe tør i starten af 2018.

Det sagt så besidder selskabet dog en egenkapital på små 20 millioner kroner i form af udstyr og er gældsfrit. Så at påstå at Greenland Oil Spill Response balancer på konkursens rand er direkte forkert.

Greenland Oil Spill Respones indgår i øjeblikket i tæt dialog med selvstyret om fremtidsmulighederne for selskabet og har store forventninger om at der findes en vej til gavn for både selskabet og Grønland.
Greenland Oil Spill Response besidder nemlig en betragtelig mængde olieforureningsudstyr samt flere færdiguddannede semifrivllige oliespildsbekæmpere som vil kun komme det grønlandske miljø til stor gavn såfremt der opstår en større olieforurening.

Samtidig skal det siges at omverdenen tror på Greenland Oil Spill Response’s fremtid; selskabet er med i et EU finansieret miljøprojekt som løber over de næste to år og den tilbageværende olieindustri har valgt at sponsorere nyt udstyr i 2016 samt uddannelse af nye oliespildsbekæmpere.

For årsregnskab 2015, se: HER

For §37 spørgsmål og svar, se: http://www.inatsisartut.gl/inatsisartuthome/paragraf36.aspx

Qassimiuaarneq 2016

30. juni 2016, deltog Greenland Oil Spill Response i folkemødet ”Qassimiuaarneq” i Nuuk for at diskutere sikkerhed og beredskab

Adm. Direktør Lonnie Wilms deltog på vegne af GOSR i en paneldiskussion med Beredskabschef for Kommuneqarfik Sermersooq Knud Petersen, Politimester Bjørn Bay fra Grønlands Politi og Kaptajnløjtnant Nils Westergaard fra Arktisk Kommando. Moderator for panelet var Adjungeret Professor Uffe Jakobsen fra Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet.

På baggrund af den nye forsvarsanalyse for Arktisk som anbefaler øget brug af frivillige i det grønlandske beredskab, fortalte paneldeltagerne om deres erfaringer og holdninger til at bruge frivillige i beredskabsøjemed.

Der var enighed blandt paneldeltagerne om at den grønlandske befolkning meget gerne vil hjælpe i en beredskabssituation, men at det er svært at organisere frivilligheden, hvilket også kommer til udtryk ved at både brandvæsenet og Greenland Oil Spill Response har svært ved at rekruttere det antal frivillige de ønsker til deres organisationer, derfor var bekymringen både blandt Politi, brandvæsen og Greenland Oil Spill Response at en ny frivillig organisation vil gøre det endnu sværere at rekruttere til deres organisationer.

Se billeder her: http://sermitsiaq.ag/masser-billeder-sidste-dag-qassimiuaarneq

LIVEX 2016

Greenland Oil Spill Response deltog i katastrofe øvelsen LIVEX 2016 i Nuuk som er den hidtil største beredskabsøvelse der har været afholdt i Grønland Scenariet for øvelsen var en kollision i Godthåbsfjorden, med efterfølgende eftersøgning og redning af passager og besætning, hertil kom kemikalieudslip og til sidst olieforurening.

Greenland Oil Spill Response deltog i den indenskærs aktion i forbindelse med olieforureningen. Fra GOSR deltog 14 medarbejdere heraf 11 frivillige oliespildsbekæmpere, som på nuværende er i gang med at afslutte deres basis-uddannelse. GOSR var på i 3 dage under øvelsesforløbet, og arbejdede godt igennem og fik opfyldt de øvelsesmål som blev opstillet inden øvelsesstart.

For mere information
Administrerende Direktør Lonnie Bogø Wilms
+299 325 245
Email: lbw@gosr.gl

Faktaboks
Dato
LIVEX forløb i perioden d. 28. maj til 31. maj.

Hvor mange
Godt 350 øvelsesdeltagere, figuranter og planlæggere fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Hjemmeværnet og de grønlandske myndigheder

Hvorfor
Øvelse Grønland LIVEX 2016 er Rigsfællesskabets øvelse i Grønland, hvor formålet er at træne og styrke det grønlandske og danske katastrofeberedskabs evne til at koordinere og håndtere ekstraordinære hændelser på strategisk, operativt og taktisk niveau.

Greenland Oil Spill Response og Oil Spill Response afholder fælles øvelse

I dagene 8.-21. marts 2016 gennemførte Greenland Oil Spill Response (GOSR) i samarbejde med det britiske selskab Oil Spill Response Ltd. (OSRL) en såkaldt ”kold klima øvelse” i Nuuk området med det formål at teste både udstyr og personel under kolde/arktiske forholdØvelsen havde været planlagt i næsten 6 måneder, da der var mange ting der skulle falde på plads først, bl.a. enighed om hvilket udstyr man ønskede at teste, hvilke lokale fartøjer der var egnede til øvelsen og hvem der skulle deltage i øvelsen.  OSRL sendte 8 erfarne oliespildsbekæmpere fra deres base i Southampton til Nuuk og fra GOSR deltog Adm. Direktør Lonnie Wilms, Operations Manager Vilhelm Lynge Hard samt oliespildsbekæmpere; Benny, Kenneth, Morten og Heidi.
”GOSR’s oliespildsbekæmpere er semi-frivillige og stadig under uddannelse, hvorimod OSRL’s oliespildsbekæmpere er fultids professionelle oliespildsbekæmpere og jeg var derfor meget spændt på, at se hvordan samarbejdet ville gå, og hvordan vores oliespildsbekæmpere ville klare sig sammen med OSRL’s folk” fortæller Adm. Direktør Lonnie Wilms.

Foto: Lars Demant-Poort – Lonnie Wilms
Den første del af kurset og afprøvning af det medbragte udstyr fra England skete i isfjorden i Nuuk fjord. Her blev der testet Roboom 1500 og Desmi Pyroboom.  Ro-boom 1500 er en offshore flydespærring, og er en af de mest kendte og effektive af slagsen, hvor Pyroboom’en er en brandsikker flydespærring som man kan inddæmme olie i,
og herefter afbrænde den inddæmmede olie på havet.

 

Foto: OSRL- Udlægning af Pyroboom fra Sanna ved Qoornoq (På GOSR’s facebook side kan man også se en timelapse video af denne udlægning)

Afbrænding af olie på havet er en anerkendt metode til at bekæmpe oliespild på havet, det kræver dog en tilladelse fra myndighederne og er ikke noget man bare selv sætter i gang. Det er dog noget der er meget interessant for os og jeg er utrolig glad for at vi fik testet netop denne type flydespærring da vi også er med i et internationalt projekt hvor vi har fokus på afbrænding af olie på havet og selv overvejer at indkøbe denne type udstyr” fortæller Direktør Lonnie Wilms.Efter turen til isfjorden tog deltagerne tilbage til Nuuk, hvor endnu en øvelse ventede dem. Fra Atlantkajen i Nuuk udlagde OSRL og GOSR; Ro-boom 1500 flyde-spærringen igen, denne gang dog fra havnekajen hvor et fartøj så trak flydespærringen til havs og et andet fartøj fungerede som støttefunktion for at positionere flydespærringen. Denne øvelse var også vellykket og gav et godt indblik i hvordan man ville kunne lægge en flydespærring ud såfremt det ikke er muligt at finde et passende fartøj at placere den oprullede flydespærring og den dertilhørende generator på.

 

Foto: OSRL– udlægning af Roboom 1500 fra Atlanthavnen, Nuuk
GOSR og OSRL tog herefter en tur til Qoornoq for at afholde et såkaldt ” Arctic Shoreline Clean-Up Assessment” (Arctic SCAT) kursus. SCAT er en standardiseret metode til at beskrive og vurdere kystlinjen. En sådan standardiseret beskrivelse er med til, at sikre at man kan udarbejde en god handlingsplan for oprydningen efter en evt. olieforurening. OSRL er vant til at arbejde med almindelige SCAT, men lige netop Arctic SCAT var de ikke så bekendte med, GOSR’s personale kunne derfor bidrage med indsigt omkring bl.a. is og sne.

 

Foto: OSRL– Arctic SCAT kursus i Qoornoq
Dagen efter den gennemførte SCAT vurdering, sluttede øvelsen af med udlægning af GOSR’s eget udstyr ved Qoornoq, herunder Desmi Beachboom (strandflydespærring) og Desmi Troilboom AFPU750 (oppustelig kystflydespærring). “Det er vigtig for os at uddanne grønlandske oliespildsbekæmpere, som kender til deres eget miljø og derfor har en bedre forudsætning for at kunne vurdere hvilke metoder der skal til for at bekæmpe oliespild i deres nærmiljø når de har fået en indsigt i bekæmpelsesmetoder, strategier og begrænser, det er nemlig med til at sikre en bedre indsats i tilfælde at et olieforurening” forklarer Administrerende Direktør Lonnie B Wilms.Både material og personnel blev under øvelsen “testet” under kolde forhold. De problemstillinger som GOSR og OSRL ønskede at belyse med kurset var udstyr og arbejdstøj under kolde forhold. Temperaturerne under kurset lå mellem -1°C og -10°C, med en kuldefaktor på op til -17°C. Alt udstyret fungerede fremragende på trods af kulden; flydespærringerne var hårdføre og tog ikke skade af blive trukket igennem isen og det mekaniske udstyr startede op uden problemer. Mht. arbejdstøj og afprøvning af at arbejde i koldt klima, gik det også fint. Det valgte arbejdstøj som for GOSR’s vedkommende bestod af flydedragt og redningsvest hindrede ikke arbejdsgangen, holdt godt på varmen og ydede den nødvendige sikkerhed. OSRL havde valgt at arbejde i overlevelsesdragter, hvilket viste sig at være en varm fornøjelse men også fornuftig løsning til at arbejde på et skibsdæk i et koldt miljø.

Foto: OSRL– Udlægning af Troilboom AFPU750 og Beachboom ved Qoornoq
“Øvelsen gik rigtig godt, vi fik testet alt det udstyr af som vi ville, det fungerede som vi havde håbet men ikke nødvendigvis forventet og jeg er stolt af GOSR’s semifrillige oliespildsbekæmpere der arbejdede virkelig godt sammen indbyrdes og med OSRL. Øvelsen har været med til at styrke begge organisationer og jeg vil meget gerne lave flere øvelser med OSRL ifremtiden” siger Administrerende Direktør Lonnie B Wilms
Oversigt over “kold klima øvelse” marts 2016

 • 8.-12. marts: klargøring af udstyr, fartøjer og mandskab
 • 13. marts: pakning af udstyr på M/S Sanna. Afgang fra Nuuk med Sanna med 11 deltagere og 5 besætningsmedlemmer kl.20. Overnatning på Sanna ved Qoornoq.
 • 14. marts: Afgang fra Nuuk med 3 deltagere og 3 observatører på fartøjet Viking Madsalex. Udlægning af Roboom 1500 fra Sanna med Madsalex som støttefartøj ved Isfjorden. Indsættelse af skimmer systemet Vikoma Komara 20 fra Sanna ved Isfjorden. Madsalex retur til Nuuk og overnatning på Sanna ved Qoornoq.
 • 15.marts: Afgang fra Nuuk med 3 deltagere og 3 observatører med Madsalex. Udlægning af Pyroboom fra Sanna med Madsalex som støttefartøj ved Qoornoq. Begge fartøjer retur til Nuuk samme aften.
 • 16. marts: Udlægning af Roboom 1500 fra Atlanthavnen i Nuuk med Madsalex og fartøjet Marie Martek.
 • 17. marts: Afgang fra Nuuk med 12 deltagere på fartøjet HJ Rink.  ”Arctic SCAT” i Qoornoq
 • 18. marts: ”Hesteskos-udlægning” af Beachboom og AFPU 750 flydespærring samt ”strandspuling med vandpumper ved Qoornoq. Retur til Nuuk sidst på eftermiddagen
 • 19.-20. marts: eftersyn og nedpakning af udstyr – øvelsen slut.
Faktaboks
Hvorfor blev øvelsen gennemført:

 • For at styrke samarbejdet mellem GOSR og OSRL iht. det Memorandum of Understandig der blev underskrevet selskaberne imellem i juni 2014.
 • For at uddanne både OSRL’s og GOSR’s personale
 • For at teste udstyr og personel under kolde/arktiske forhold
Observatører:

 • 1 observatør fra Råstofstyrelsen
 • 1 observatør fra ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation)
 • 1 observatør fra Desmi-Ro-Clean
Greenland Oil Spill Response (GOSR):GOSR er et selvstyreejet selskab der blev oprettet i 2012 og som hovedsagligt finansieres via olieindustrien. Selskabet driver virksomhed indenfor olieforureningsberedskabet primært indenfor råstofområdet. Selskabet har lagre i Nuuk og Aasiaat og har 2,5 ansatte samt 16 semifrivillige oliespildsbekæmpere. For yderligere information se www.gosr.gl
Oil Spill Response Ltd. (OSRL):

OSRL er verdens største oliespildsberedskabsselskab og er en industriejet oliespildsberedskabs-organisation der opererer globalt med hurtigt indsættelse af oliespildsberedskab overalt i verden. Selskabet er fuldt ud ejet af 45 olieselskaber og dets medlemmer står for over 60 % af den globale olieproduktion. OSRL har ca. 300 ansatte fordelt på 11 lokationer rundt omkring i verden. Som det førende oliespildsberedskabsselskab har OSRL deltaget i oprydningen af mere end 400 oliespild indenfor de sidste tre årtier, inkl. Macondo ulykken i den Mexicanske Golf i 2010 og Montara spildet i Australien i 2009. For yderligere information, se venligst www.oilspillresponse.com

Generalforsamling i Greenland Oil Spill Response

Foto: Lars Demant-Poort
2015 har for Greenland Oil Spill Response (GOSR) været et travlt år med mange aktiviteter på trods af få aktiviteter indenfor olieefterforskningsområdet
D.4. april 2016 afholdt Greenland Oil Spill Response ordinær generalforsamling, på trods af de nedafgående tendenser indenfor oliemarkedet har GOSR haft et travlt år. Nettoomsætning udgør for 2015  DKK4.645.801. mod DKK3.957.641. i 2014 og det ordinære resultat efter skat i 2015 udgør DKK -114.266 mod DKK -228.587  i 2014. Ledelsen anser årets resultat sammenholdt med årets aktiviteter for tilfredsstillende. Ved generalforsamlingen blev selskabets bestyrelse genvalgt og består derfor fortsat af  Steen Ove Hansen, Oddbjørg Varhaug Greiner og Hanne Berthels.Uddannelse af oliespildsbekæmpere

I 2015 påbegyndte uddannelse af semi-frivillige oliespildsbekæmpere og 16 personer forventes ultimo juni 2016 at have gennemført GOSR’s oliespildsbekæmperuddannelse, som er baseret på internationale godkendte standarder. De 16 oliespildsbekæmpere er private borgere, i Nuuk og Aasiaat; de to byer hvor GOSR’s udstyr er placeret. Det semi-frivillige beredskab gør det muligt at sikre GOSR’s kunder en hurtig indsættelse med lokalkendskab i forbindelse med olieforureningsbekæmpelse.

Test af udstyr
Som en naturlig opfølgning på det Memorandum of Understanding (MoU) der blev indgået mellem GOSR og det britiske selskab OSRL Ltd. I 2014, påbegyndtes i efteråret 2015 planlægningen af en større fælles test af udstyr samt træning i Grønland mellem GOSR og OSRL. Test af tilsendt udstyr fra OSRL, GOSR’s udstyr, samt fælles træning i Grønland, blev gennemført i marts 2016 med stor success. Det er GOSR’s mål at fortsætte det gode samarbejde med OSRL og andre samarbejdspartnere i fremtiden, for at sikre det bedst mulige beredskab -og kompetenceopbygning indenfor olieforureningsbekæmpelse i Grønland.

GOSR med i EU-finanseret internationalt konsortium
Internationalt samarbejde og vidensdeling er af yderste vigtighed for GOSR og dets videre udvikling. GOSR påbegyndte derfor allerede i foråret 2015 en ansøgning sammen med 12 andre institutioner om finansiering gennem EU’s Horizon 2020 fond. Projektet “Integrated oil spill response actions and environmental effects – GRACE” har fokus på udvikling, sammenligning og evaluering af effektiviteten, samt miljømæssige påvirkninger af forskellige metoder indenfor oliespildsberedskab i koldt klima. Projektet blev godkendt primo 2016 og vil løbe fra primo 2016-primo 2018. Det samlede budget udgør EUR 5,28 mio., hvoraf GOSR’s andel i projektet udgør EUR230.000, hvilket blandt andet skal bruges til indkøb af udstyr til test  samt fartøjsleje i Grønland.

Læs årsrapporten for 2015 her: Årsrapport 2015