Skip to content

MELD DIG IND

Foto: Toke Brødsgaard

Greenland Oil Spill Response

Vi tilbyder:

 • Undervisning i oliespildsbekæmpelse, det vil sige;

  • Oliespildsadfærd og effekt

  • Miljøpåvirkning

  • Beredskabsplanlægning og håndtering

  • Oliespildsvurdering

  • Operationel planlægning

  • Arbejdsmiljø og personsikkerhed i forbindelse med oliespildsberedskab

  • Beredskabsstrategier

  • Affaldshåndtering, overførsel, opbevaring og afhænding

  • Beredskabsaktivering, deaktivering og debriefing

 • Oplæring i brug af vores oliespildsbekæmpelsesudstyr, herunder;

  • Brug af mekaniske opsamlingssystemer (skimmere)

  • Indsættelse af flydespærringer

  • Strandrensnings- og opbevaringsudstyr

 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

  • 95,-dkr i timen ved deltagelse i teoretisk undervisning. 

  • 155,-dkr i timen for rigtige hændelser samt øvelser.

Du skal:

 • Være over 18 år

 • Have et godt almindeligt helbred

 • Være pålidelig

 • Være lærevillig

 • Være samarbejdsvillig

 • Have respekt for arbejds- og miljøsikkerhed

 • Kunne deltage i den planlagte undervisning (se planlagte undervisningsdatoer nederst på denne side)

Det vil være en fordel (men ikke noget krav) hvis du har erfaring med følgende:

 • Maritimt arbejde

 • Beredskabsarbejde

 • Teknisk arbejde

Undervisningen vil foregå på grønlandsk og dansk. Når du er færdig med uddannelsen som oliespildsbekæmper i Greenland Oil Spill Response forventer vi, at du er interesseret i at fungere som semi-frivillig oliespildsbekæmper hos os. Det vil sige at du efter endt uddannelse skal deltage i minimum 4 dages undervisning/træning om året (som du bliver kompenseret for økonomisk). Du skal også kunne møde ind så hurtigt som muligt såfremt vi får brug for din hjælp til at bekæmpe et oliespild. Du får ikke økonomisk kompensation for at stå på ”tilkalderlisten”, men du får selvfølgelig løn for at deltage i oliespildsbekæmpelse. Vi sørger selvsagt for lovpligtige forsikringer, forplejning, personligt værneudstyr og arbejdstøj når du deltager i undervisning, øvelser eller rigtige hændelser.

Hvorfor skal vi bruge oliespildsbekæmpere i Greenland Oil Spill Response?

Greenland Oil Spill Response er ejet af selvstyret men finansieret af de olie- og mineralselskaber der har aktiviteter til havs i Grønland. For at imødekomme de krav som der stilles til olie- og mineralselskabernes beredskabsplaner har man fra selvstyrets side ønsket, at skabe et lokalt beredskab der kan varetage noget af denne opgave, i stedet for at bruge udelukkende udenlandske beredskabsfirmaer. Det er olie- og mineralselskabernes ansvar at lave en oliespildsberedskabsplan når de har aktiviteter i Grønland, og det er den vi i Greenland Oil Spill Response gerne skal være en del af sammen med dig som oliespildsbekæmper.

Det er vigtigt at sige at der på nuværende ikke er planlagt nogen olieboringer i Grønland, men det er vigtigt at vi træner og er klar til den dag hvor der kommer olieboringer igen. Der foregår dog stadig mindre olie- og mineralefterforskningsaktiviteter til havs som også pålægges at udarbejde oliespildsberedskabsplaner for de fartøjer der bruges til disse aktiviteter.

Greenland Oil Spill Response skal ikke varetage det nationale oliespildsberedskab, det har vi brandvæsenet og flåden til her i Grønland, men vi kan og vil dog assistere det nationale oliespildsberedskab såfremt vi bliver anmodet om dette.

Du kan se hvad slags udstyr vi har på lager i Nuuk og Aasiaat her: HER og læse meget mere om os her på vores hjemmeside.

Hvis dette har fanget din interesse så vil vi meget gerne høre fra dig!